3.12. What if the KeyReel iPhone App shows an error message?

If the error bar appears on the top of the screen in your iPhone, it means there is a problem. To find out what the problem is, click on the error bar to show a tip how to solve the problem.

3.12.1. Error “Bluetooth disabled”

../_images/iphoneBluetoothDisabledErrorMessage.png

This message means, that Bluetooth is disabled. Щоб правильно увімнкути Bluetooth для нормального функціонування KeyReel, читайте цю статтю.

3.12.2. Error “Bluetooth unauthorized”

../_images/iphoneBluetoothUnauthorizedErrorMessage.png

The message “Bluetooth unauthorized” означає, що KeyReel не має права використовувати Bluetooth. Так, як Bluetooth дуже важливий для роботи KeyReel Password Vauld (див. KeyReel Structure), то ви повинні надати KeyReel право використовувати Bluetooth, як вказано в цій статті.

3.12.3. Error “Notifications unauthorized”

../_images/iphoneNotificationsUnauthorizedErrorMessage.png

Якщо ви бачите повідомлення про помилку “Notifications unauthorized”, це значит, що KeyReel Notifications are disabled. Notifications в KeyReel Password Vault використовуються, щоб запитувати користувача про authorization request тоді, коли на екрані телефона відображається інша application.

Щоб в подальшому уникати цього повідомлення про помилку і дозволити показ notifications from KeyReel виконайте дії, вказані в article How to enable KeyReel notifications in your iPhone